23PF1 | Zużycie Energii

Tylko płomień: 6,5 Wh - mniej niż żarówka.
Płomień + ogrzewanie: 1500 Wh - jak zwykły elektryczny grzejnik.
Może ogrzać pokój o powierzchni 37 m2.

Ten produkt nadaje się tylko do dobrze izolowanych pomieszczeń lub do sporadycznego użytku.

×