Gwarancja

Okres gwarancji

Wszystkie produkty TAGU są objęte 2-letnią gwarancją, począwszy od dnia zakupu. Usługa jest świadczona bezpośrednio przez TAGU. Aby uzyskać pomoc, wystarczy wypełnić formularz wsparcia.

 

Jak ją rozpatrujemy

Obudowy kominkowe

Jeśli płaszcz ma jakieś wady, najpierw spróbujemy pomóc zdalnie. Jeśli nie jest możliwa zdalna naprawa, wyślemy Ci części zamienne lub nowy produkt w ciągu 2-7 dni roboczych. Będziesz musiał zidentyfikować uszkodzone części, zrobić im jasne zdjęcia i zgłosić problem, wypełniając nasz formularz wsparcia.
Jeśli wyślemy Ci nowy produkt, zorganizujemy odbiór wadliwego. Musisz zwrócić wadliwy produkt, używając naszych etykiet zwrotnych i formularz wsparcia.

Wkład kominkowy

Jeśli wkład kominkowy nie działa prawidłowo, najpierw postaramy się pomóc zdalnie. Jeśli zdalna pomoc nie jest możliwa, prosimy o odesłanie do nas produktu, a wymienimy go na nowy. Konieczne będzie zrobienie zdjęć lub nagranie filmów pokazujących nieprawidłowe działanie produktu oraz zgłoszenie problemu przez formularz wsparcia.

Produkt zastępczy jest zwykle dostarczany w ciągu 2–7 dni roboczych od daty wysyłki. Następnie można zapakować wadliwy produkt w opakowanie po produkcie zastępczym i dołączyć etykietę zwrotu przed przekazaniem go kurierowi.

 

Warunki gwarancji

 1. Kopia dowodu zakupu jest wymagana przed złożeniem jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych.
 2. Firma TAGU zastrzega sobie prawo do zażądania fotograficznego potwierdzenia wady produktu oraz numeru identyfikacyjnego, numeru seryjnego, numeru partii lub numeru zamówienia zakupu produktu.
 3. Gwarancja TAGU dotyczy urządzeń zakupionych i używanych w Unii Europejskiej.
 4. Wnioskodawca musi zgłosić wadę w okresie nie dłuższym niż 5 dni od momentu jej pojawienia się.
 5. W ciągu maksymalnie 15 dni produkty zostaną wymienione lub dostarczone zostaną części zamienne. Naprawiony produkt będzie nadal objęty gwarancją przez pozostały czas trwania pierwotnego okresu gwarancyjnego.
 6. W przypadku zwrotu wadliwego produktu należy go wysłać w opakowaniu, które zmniejszy ryzyko uszkodzenia podczas transportu (zalecane jest oryginalne opakowanie). Jeśli gwarancja jest ważna, firma TAGU zapewni odbiór i pokryje koszty wysyłki zwracanych produktów. Osoba występująca z roszczeniem nie powinna zwracać produktu, korzystając z usług innego przewoźnika niż wskazany przez firmę TAGU, ani też nie ma prawa do żądania zwrotu kosztów wysyłki, jeśli transport został wykonany przez innego przewoźnika.
 7. W przypadku nieuzasadnionego roszczenia gwarancyjnego firma TAGU ma prawo obciążyć osobę występującą z roszczeniem kosztami serwisowania i wysyłki. W takim przypadku wnioskodawca zostanie poinformowany o kosztach, a firma TAGU przystąpi do działania, gdy wnioskodawca zaakceptuje wszystkie koszty.
 8. Firma TAGU nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków i inne konsekwencje cywilne spowodowane przez wadliwe urządzenie. Dotyczy to w szczególności szkód wyrządzonych innym towarom, utraty dochodów, zysku, prawdopodobnego zysku, utraty danych, informacji lub uszkodzenia nośnika danych.
 9. Wszelkie prace naprawcze objęte gwarancją zostaną przeprowadzone przez firmę TAGU, a wymienione produkty lub części staną się własnością firmy TAGU.
 10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza ustawowych gwarancji klienta odnoszących się do sprzedaży towarów, które mogą mieć zastosowanie w kraju zakupu.

 

Wyłączenia

Gwarancja nie obejmuje:

 • wgnieceń, zadrapań i innych uszkodzeń występujących w produkcie z upływem czasu i uważanych za efekt normalnego zużycia;
 • niewłaściwego użytkowania, złego traktowania lub zamierzonego uszkodzenia produktu;
 • modyfikacji lub zmian w produkcie;
 • szkód spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, takimi jak uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia spowodowane zalaniem, zawilgoceniem i skraplaniem się wody;
 • uszkodzeń spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi i nieprawidłowym napięciem zasilania;
 • szkód powstałych w wyniku serwisu wykonywanego przez przedstawiciela firmy innej niż TAGU lub nieuprawnionych modyfikacji osprzętu urządzenia;
 • uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową obsługą, instalacją lub niestosowaniem się do instrukcji obsługi lub instrukcji montażu;
 • wgnieceń, zarysowań i innych stanów produktów sprzedawanych jako odnowione, ponownie zaplombowane lub używane przez firmę TAGU lub jej partnerów, z wyjątkiem wad wymienionych w opisie produktu.

  

Okres pogwarancyjny

Jeśli gwarancja wygasła, możemy wysłać części zamienne (np. płytkę drukowaną), która powinna zostać wymieniona przez autoryzowanego specjalistę lub elektryka. Aby uzyskać pomoc, wystarczy wypełnić formularz wsparcia.

×